Ứng dụng phần mềm họp trực tuyến trong toàn Công ty

Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến

 

     Ngày 15/08/2017, Công ty TNHH MTV Trường Thành đã chính thức hoàn thành công tác cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của Công ty. Bên cạnh những thay đổi trong mô hình hoạt động SXKD, Công ty Trường Thành cũng liên tục cập nhật và đổi mới phương thức làm việc áp dụng các công nghệ hiện đại, các phần mềm quản lý, hỗ trợ công việc để nhằm theo kịp thời đại công nghệ 4.0.

     Xây lắp công trình là lĩnh vực hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Công ty Trường Thành. Do vậy, các công trình xây dựng của Công ty trải dài xuyên suốt các tỉnh từ Miền Bắc đến Miền Nam. Tuy nhiên, do khoảng cách xa và một số điều kiện khách quan nên việc trao đổi thông tin qua lại giữa công trường và Trụ sở Công ty còn nhiều hạn chế. Đứng trước những khó khăn đó, Ban Giám đốc Công ty đã quyết định triển khai phương án áp dụng hình thức họp trực tuyến bao gồm các điểm cầu tại Trụ sở Công ty, chi nhánh Công ty và các công trường xây dựng.

     Vậy, Công ty yêu cầu các đơn vị cập nhật để triển khai thực hiện, đồng thời từng bước trao đổi với các chủ đầu tư để áp dụng theo điều kiện thực tế.

Đối tác