Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo về  thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

– Thời gian dự kiến tổ chức: 08h00 ngày 26/4/2024 (theo thông báo số 83/TB-TT ngày 05/4/2024).

– Thời gian điều chỉnh: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.   

– Lý do điều chỉnh: Theo thông báo đính kèm dưới đây.

 

Đối tác