Qúa trình phát triển

           Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Thành là doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Trường Thành.

          Được thành lập theo quyết định số: 1575/QĐQP ngày 21/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Trường Sơn (Đoàn 88) và Xí nghiệp Thanh Sơn (Xưởng 5), với tên gọi ban đầu là Công ty Trường Thành.
Kể từ khi thành lập, Công ty đã trải qua nhiều lần điều chỉnh về quy mô và tổ chức:

          Tháng 02/2002, thực hiện Quyết định số: 52/QĐ-BTL ngày 18/2/2002 của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự về Xưởng Sửa chữa vũ khí thiết bị quân sự (Xưởng 5) trực thuộc Cục Hậu cần kỹ thuật.

        Tháng 12/2003, thực hiện Quyết định số: 117/2003/QĐ-BQP ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tổ chức sáp nhập Công ty Vân Đồn thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vào Công ty Trường Thành.

          Tháng 8/2010, thực hiện quyết định số: 2943/QĐ-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ quốc phòng, Công ty Trường Thành được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Trường Thành.

         Đến tháng 08/2017, Công ty TNHH MTV Trường Thành đã chính thức hoàn tất quá trình cổ phần hóa, lấy tên là Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Thành.

         Từ khi thành lập đến nay, với sự nỗ lực của tập thể Cán bộ Công nhân viên toàn Công ty, hoạt động SXKD của Công ty đã không ngừng phát triển về quy mô và ngành nghề sản xuất kinh doanh: Năm 2003, Công ty Vân Đồn sáp nhập vào Công ty Trường Thành trở thành Xí nghiệp Vân Đồn – đơn vị hạch toán trực thuộc, đã góp phần đa dạng hóa các lĩnh vực SXKD của Công ty; Năm 2004 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Xí nghiệp Xây lắp I và 05 đội trực thuộc được thành lập đã mở rộng địa bàn hoạt động SXKD của Công ty trên phạm vi toàn quốc. Với xu thế phát triển đi lên, để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, năm 2008 Công ty tiếp tục thành lập Xí nghiệp xây lắp II và 07 đội xây dựng trực thuộc, nâng tổng số đơn vị thành viên lên 4 đơn vị và 12 đội xây dựng trực thuộc.
         Tháng 8/2010, thực hiện quyết định chuyển đổi Công ty Trường Thành thành Công ty TNHH một thành viên Trường Thành của Bộ quốc phòng, Công ty tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức Công ty: chuyển đổi các Xí nghiệp thành viên thành Chi nhánh Công ty; thành lập mới Xí nghiệp tư vấn, khảo sát và thiết kế xây dựng – Chi nhánh Công ty và 03 đội trực thuộc Công ty, nâng tổng số đơn vị thành viên (chi nhánh Công ty) lên 05 đơn vị và 15 đội xây dựng trực thuộc, qua đó như một dấu son đánh dấu bước phát triển trưởng thành của Công ty về quy mô. Tháng 08/2017, Công ty TNHH MTV Trường Thành đã chính thức chuyển thành Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Thành; đây là một bước ngoặt, một sự chuyển biến trong hoạt động SXKD của Công ty.

         Cùng với sự phát triển về quy mô, trong hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển, với truyền thống đoàn kết, tinh thần kỷ luật, sự năng động, sáng tạo của tập thể các thế hệ cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Thành đã thu được nhiều thành tựu đáng kể trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị: hàng năm đều hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD do Bộ Tư lệnh giao với mức tăng trưởng khá, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng theo kế hoạch. Phần lớn các công trình phục vụ quốc phòng và dân sinh xã hội đều được Công ty thi công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quy định, tổ chức SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thu nộp với Nhà nước và Cấp trên, đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty không ngừng được cải thiện, các mặt hoạt động về chính trị và văn hoá tinh thần trong Công ty được duy trì củng cố.

         Ghi nhận sự phát triển về quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tháng 3 năm 2006 Bộ quốc phòng đã có quyết định số: 697/QĐ-BQP ngày 29 tháng 03 năm 2006 công nhận Công ty Trường Thành là doanh nghiệp hạng I.
Duy trì và phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tháng 9/2010 Công ty tiếp tục được Bộ quốc phòng ra quyết định số: 3699/QĐ-BQP ngày 30/9/2010 công nhận Công ty TNHH một thành viên Trường Thành là doanh nghiệp hạng I.

Đối tác