Tin tuyển dụng

Kỹ Sư Xây Dựng, Kiến trúc sư

* Mô tả công việc:

Đối với kiến trúc sư:

  • Trợ lý phòng thiết kế, kiểm soát, theo dõi, chịu trách nhiệm trong tiến trình triển khai hồ sơ thiết kế của Nhà thầu tư vấn thiết kế đảm bảo kỹ, mỹ thuật.
  • Đánh giá, Đưa ra đề xuất khả thi cho Dự án đạt hiệu quả kinh tế cao cho Chủ đầu tư.
  • Giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý của Dự án, thông tin kịp thời cho lãnh đạo Công ty về những vướng mắc cần giải quyết.
  • Lập và Thiết kế các công trình quy mô vừa và nhỏ, các dự án mà công ty đang triển khai.
  • Đảm nhận các công việc khác của ban lãnh đạo giao cho.

Đối với kỹ sư xây dựng:

  • Tham gia kiểm tra, báo cáo và đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế bao gồm: tính ổn định và hệ số an toàn cho công trình .
  • Trợ lý , tham mưu cho lãnh đạo trong các công việc liên quan đến triển khai hồ sơ thiết kế do Nhà thầu tư vấn thiết kế lập
  • Đánh giá , đưa ra để xuất khả thi cho DỰ án đạt hiệu quả kinh tế cao cho Chủ đầu tư.
  • Chịu trách nhiệp thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc công ty.
Đối tác