Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành kính gửi quý cổ đông công ty nội dung chi trả cổ tức năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau:

– Tỷ lệ trả cổ tức: 3,50%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 350 đồng).

– Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 01/6/2020 (thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019).

– Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Thời gian nhận cổ tức: Từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 29/9/2020 (Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30; trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ).

– Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành; địa chỉ: Số 36, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 024.38372069.

Nội dung chi tiết thông báo và mẫu đăng ký nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng xem tại các file đính kèm dưới đây.

– Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

– Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức

Đối tác