Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

– Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/5/2022.

– Thời gian, nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên sẽ được thông báo cụ thể đến quý cổ đông.

– Trường hợp thay đổi địa chỉ liên lạc, quý cổ đông vui lòng liên hệ bộ phận quản lý cổ đông công ty: Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành; địa chỉ: Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Số điện thoại: 0243.763.8874

Chi tiết quý cổ đông vui long xem tại file đính kèm dưới đây:

Thông báo ngày chốt quyền cổ đông

Đối tác