Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

– Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 (thời gian đón tiếp, kiểm tra thủ tục – tư cách cổ đông, phát tài liệu từ 7h00 – 8h00).

– Địa điểm: Hội trường Công ty, số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

– Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này.

– Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xem tại các file đính kèm thông báo này

– Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/4/2021.

– Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

+ Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 24/4/2021;

+ Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm cùng tài liệu đại hội).

+ Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

+ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 10h00 ngày 27/4/2021 bằng cách gửi thư, liên lạc, fax hoặc email giấy xác nhận dự họp theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG THÀNH

Số 36, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3763 8874     

Website: congtytruongthanh.vn

Email: Phongkehoachkinhdoanh@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu Đại hội quý cổ đông vui lòng xem tại đường link dưới đây

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021

Đối tác