Thông báo phát hành Sổ cổ đông

THÔNG BÁO

V/v phát hành Sổ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành.

 

          Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành đã hoàn thành công tác lập Sổ cổ đông và thực hiện quản lý sổ theo Quy chế quản lý cổ đông của Công ty.

          Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông được biết để đến nhận Sổ cổ đông và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần (nếu cổ đông có nhu cầu).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành.Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Thời gian: Từ ngày 05/01/2018 (Trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật).Sáng: 8h00 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h00
Điện thoại: 024.38372573 / 024.37638874

Lưu ý: Cổ đông đến nhận sổ cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đảm bảo còn hiệu lực pháp lý) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền đến nhận sổ).

          Trân trọng thông báo!

Thông báo phát hành sổ cổ đôngjpg_Page1

Đối tác