Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

     Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo đến các quý cổ đông của Công ty v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

     1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/4/2018.

     * Lưu ý: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành sẽ tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần để Bộ phận Quản lý cổ đông thực hiện đóng sổ, lập danh sách.

     2. Thời gian, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017, công ty sẽ có thông báo cụ thể đến Quý cổ đông.

     3. Trường hợp thay đổi địa chỉ liên lạc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với bộ phận quản lý cổ đông của Công ty: Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành; địa chỉ: Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Số điện thoại: 024 3763 8874 để làm thủ tục điều chỉnh.

     Các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông theo thông báo này là căn cứ để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017.

     Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết.

thong bao chot ds co dongjpg_Page1

Đối tác