Hội nghị Đảng ủy cuối năm 2017

HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY CUỐI NĂM 2017

     Ngày 25/01/2018, tại phòng giao ban Công ty, Đ/c Đại tá Tô Văn Dũng – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty đã chủ trì Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2017 để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

     Tại hội nghị, Đảng ủy đã nghe các báo cáo và thảo luận thống nhất quyết nghị những nội dung sau:

     – Quán triệt Nghị quyết số 544-NQ/ĐU ngày 01/12/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

     – Thông qua nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2018.

     – Thực hiện kiểm điểm tự phê bình đối bới tập thể Đảng ủy Công ty và các đồng chí Đảng ủy viên Công ty.

     Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng thống nhất thông qua phương hướng chung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của cấp mình; thực hiện triệt để việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ…; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

a3fc90d9d1123e4c6703

Đ/c Đại tá Tô Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

     Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Đảng ủy cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành đã thành công tốt đẹp.

Đối tác