Giới thiệu

Công ty TNHH một thành viên Trường Thành là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu và tài khoản riêng. Bộ quốc phòng là đại diện chủ sở hữu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng là cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp. Được thành lập theo quyết định số: 1575/QĐQP ngày...