Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Thành là doanh nghiệp cổ phần được chuyển thể từ Công ty TNHH MTV Trường Thành. Được thành lập theo quyết định số: 1575/QĐQP ngày 21/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Trường Sơn (Đoàn 88) và Xí nghiệp Thanh Sơn (Xưởng 5), với tên gọi ban đầu là Công ty Trường Thành. Kể...