Nội quy Công ty

NỘI QUY NƠI LÀM VIỆC

*****

 • Mỗi người lao động trong Công ty có trách nhiệm hoàn thành khối lượng công việc được giao.
 • Mỗi người lao động trong Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công lao động theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác của từng chức danh và những nội dung công việc đã được ghi trong hợp đồng lao động.
 • Nơi làm việc phải ngăn nắp, vệ sinh, sắp xếp khoa học và hợp lý.
 • Không được đùa nghịch, gây gổ, lớn tiếng làm mất trật tự ở nơi đang làm việc hoặc xúc phạm danh dự của người khác.
 • Không được làm việc riêng, đánh bài, chơi cờ, không được ngủ trong giờ làm việc. Không được ăn, uống rượu, bia trong giờ làm việc; Không được đến nơi làm việc khi đã say rượu, bia.
 • Không được tự ý bỏ vị trí công tác khi không có lệnh của người trực tiếp sử dụng lao động, không được làm việc khác khi chưa được phân công.
 • Tất cả Cán bộ, CNV trong Công ty phải có thái độ và tinh thần làm việc khẩn trương, ăn mặc lịch sự, văn minh, theo đúng Nội quy, Quy chế của Công ty.
 • Mọi người trong Công ty có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Đơn vị mình và của Công ty.
 • Không được tự ý mang hoặc không được tiếp tay, môi giới cho người khác mang tài liệu, thiết bị, vật tư, tài chính của đơn vị ra khỏi cơ quan, doanh trại. Trường hợp cần thiết phải được phép của Giám đốc Công ty hoặc người quản lý trực tiếp.
 • Uy tín cũng là một tài sản của Công ty. Mỗi Cán bộ, Chiến sỹ, Công nhân viên trong Công ty phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy.
 • Tuyệt đối giữ bí mật các tài liệu, số liệu của Công ty.
 • Không được tự ý cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho bất kỳ ai (kể cả những người làm việc trong Công ty nhưng không có trách nhiệm được biết). Việc cung cấp thông tin cho đối tượng bên ngoài phải được phép của Giám đốc Công ty.
 • Không được tiếp khách riêng ở khu vực sản xuất và những vị trí làm việc cần độ bảo mật, an toàn cao.
(Trích Nội quy lao động Công ty Trường Thành)

*****


NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐỘNG

*****

 • Tất cả mọi địa điểm sản xuất trong Công ty có tiếp xúc với máy móc, công cụ đều phải được đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Mỗi loại  máy móc thiết bị đều phải có hướng dẫn sử dụng, quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa.
 • Mỗi loại máy móc thiết bị, vật tư đều phải có quy định an toàn, vệ sinh lao động phù hợp. Các loại máy móc thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động phải được khai báo, đăng ký và xin giấy phép sử dụng của cơ quan quản lý cấp trên về an toàn lao động tại địa phương.
 • Các loại  máy móc thiết bị, vật tư, nhà xưởng phải được định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa.
 • Người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.
 • Không được đốt lửa ở nơi làm việc trừ nơi nấu cơm tập thể hoặc dùng lửa cho nhu cầu công tác.
 • Không hút thuốc tại nơi sản xuất. Nếu có nhu cầu thì phải ra ngoài phạm vi khu vực sản xuất, bỏ tàn vào nơi quy định.
 • Trước khi ra khỏi nơi làm việc (nơi làm việc ngừng hoạt động) phải kiểm  tra lại một lần cuối nơi làm việc và phải tắt điện khỏi các thiết bị dùng điện.
 • Người lao động phải quản lý sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc.
 • Người lao động phải báo cáo kịp thời với người trực tiếp quản lý để họ có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.
 • Không được tự ý thay đổi quy trình công nghệ, Nội quy lao động và Quy chế làm việc của Công ty.

(Trích Nội quy lao động Công ty Trường Thành)

*****

 

NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN

*****


 1. Tất cả mọi người khi ra vào cổng Công ty phải xuống xe, đối với khách vào liên hệ công tác phải xuất trình giấy tờ.
 2. Các loại phương tiện đi lại như: Ô tô, xe máy, xe đạp phải tập kết đúng vị trí quy định. Túi sách và bao bì của cá nhân tuyệt đối không đem vào khu vực sản xuất ( Trừ khi được sự đồng ý của Ban Giám đốc ).
 3. Người đưa vật tư, hàng hoá ra vào cổng phải tự giác xuất trình giấy tờ, khai báo đầy đủ với người trực ca bảo vệ.
 4. Hàng hoá đưa ra ngoài cổng đều phải có phiếu và chữ ký của Ban Giám đốc Công ty.
 5. Đối với các đơn vị liên doanh sản xuất độc lập theo đúng mặt hàng đăng ký thì hàng hoá đưa ra ngoài cổng đều phải có phiếu và chữ ký của Đại diện pháp nhân hoặc người được uỷ quyền.
 6. Những ngày nghỉ, giờ nghỉ nếu cá nhân và đơn vị nào muốn vào làm việc đều phải có lệnh của Ban Giám đốc và phải đăng ký trước với Bảo vệ.

 


TRÁCH NHIỆM NGƯỜI BẢO VỆ

*****

 

 1. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ người, vật tư, hàng hoá, trang thiết bị, xe máy khi ra vào cổng, bắt và thu giữ toàn bộ vật tư, hàng hoá, thiết bị khi đem ra ngoài cổng không đúng, đủ thủ tục.
 2. Nhắc nhở duy trì Cán bộ, Chiến sỹ, Công nhân viên thực hiện tốt nội quy ra vào cơ quan, đơn vị.
 3. Ngăn chặn, bắt giữ những người gây rối, làm mất an ninh trật tự, an toàn trong khu vực Công ty quản lý.
 4. Lịch sự, hoà nhã trong giao tiếp, trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc khi làm nhiệm vụ.
 5. Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, theo dõi, báo cáo, bảo đảm sổ sách sạch sẽ, rõ ràng đúng quy định.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH

                            
                                   (Đã ký)